Zájmové kroužky

Výtvarný kroužek

- výtvarný kroužek ve spolupráci s DDM

-  určený pro žáky 1. - 5. ročníku

- schází se v družině každé pondělí od 13 do 15.00 h.

 

 

Sportovní kroužek

- určený pro 1. - 5. ročník

- každé pondělí

- v tělocvičně nebo na školním hřišti

 

 

Klub zábavné logiky

- určený pro 1. - 5. ročník

- každé úterý

 

Jóga

 - určený pro školku a žáky 1. - 5. třídy

 - každý čtvrtek

 

Čtenářský klub

 - určen pro 3. - 5. ročník

 - připravuje se