Proběhlé projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová

registrační číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688. Informace o projektu: https://www.masmtj.cz/map-rozvoje-vzdelavani-2016-2017/  

—————

Třetí dlouhá cesta - ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Třetí dlouhá cesta - ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka
Název projektu Třetí dlouhá cesta – ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043 Výše podpory: 255 914,- Kč Datum zahájení projektu: 1. 9....

—————

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 (ÚZ 33 043)

Cíle projektu: Vzdělávání pedagogů v oblasti Etické výchovy v rozsahu 36 hodin Zprostředkování prožitkových dílen primární prevence a etických dílen žákům 8 hodin Vizualizace základních prvků verbální a neverbální komunikace ve škole Inovace ŠVP- začlenění Etv Nákup učebnic...

—————

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost pro oblast Podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání OPVK Realizace projektu: Druhá dlouhá cesta

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost pro oblast Podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1   Počáteční vzdělávání OPVK Realizace projektu: Druhá dlouhá cesta
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.1364 Klíčové aktivity projektu: -Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti -Zahraniční jazykový kurz pro učitele -Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,  přírodovědných a technických...

—————

Čtenářské dílny pro 2. a 4. ročník ZŠ - šk. rok. 2015/2016

Čtenářské dílny pro 2. a 4. ročník ZŠ - šk. rok. 2015/2016
Před zahájením čtenářské dílny pedagogové absolvovali vzdělávací program v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace „Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi“. Úkolem čtenářské dílny je souvislá četba beletristického textu. Cílem by měl být systematický rozvoj...

—————

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Příjemce projektu: VŠEI o.p.s. Základní škola funguje jako partner tohoto projektu. První část školení se zaměřovala na práci s vyhledávačem Google, konkrétně s prostředím rozšířeného vyhledávání souborů (např. výukových materiálů či flash...

—————

OPVK - Ipo- Oblast podpory 1.1, výzva 53, Otazníky zdraví

OPVK - Ipo- Oblast podpory 1.1, výzva 53, Otazníky zdraví
- šk. rok 2014/2015 registr. č.: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 Cyklista pod lupou Zdravé zuby Tělesná zdatnost Fotografie: https://zs-dlouhaloucka.rajce.idnes.cz/Zdrave_zuby_a_cyklista_16.4.2015/  

—————

Program rozvoje venkova SZIF r. 2010, r. 2014

- r. č.  14/020/41200/158/000369

—————

CIP - Centrum integrované podpory - Moravsko-Třebovsko a Jevíčsko

- registrační číslo CZ.1.07/1.2.29/02.0003

—————

—————