Třetí dlouhá cesta - ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Třetí dlouhá cesta - ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Název projektu

Třetí dlouhá cesta – ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

Výše podpory:

255 914,- Kč

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu:

31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání projektu:

24 měsíců

Projekt je zaměřen:

1.      personální podporu,

2.      osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ,

3.      extrakurikulární (mimoškolní) rozvojové aktivity v ZŠ.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení personální kapacity pro podporu žáků ohroženým školním neúspěchem, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti a cizího jazyka, posílení extrakurikulárních rozvojových aktivit a sdílení zkušeností pro zlepšení výuky na základní škole.

 

Vybrané aktivity (šablony):

1.      Školní asistent

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2.      Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost a cizí jazyk

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání pedagogů se bude týkat matematické gramotnosti a cizího jazyka.

3.      Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

4.      Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.