Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním 2010 - 2014

- č.j. MŠMT 31223/2013-1