Program rozvoje venkova r. 2010, r. 2014

Program rozvoje venkova r. 2010, r. 2014

Projekt je zaměřen na obnovu občanského vybavení a tím naplňuje cíle strategického plánu Leader MAS. Podpora předškolního a školního vzdělávání je jedním z hlavních cílů SPL. Projekt modernizuje vybavení a prostory Základní a Mateřské školy v Dlouhé Loučce. Vzhledem k účelnému využití stávajících prostor bude nábytek zhotoven na míru z běžně používaného materiálu.