Program na podporu a vzdělávání žáků se znevýhodněním

Od roku 2010 je naše ZŠ zapojena do Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí  a žáků se znevýhodněním.  Škola se snaží stále více denní režim přizpůsobit každému žákovi na míru a při malém počtu žáků plně využít individuálního přístupu k jednotlivci. Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi v Moravské Třebové např. Dům dětí a mládeže, Junák, Sokol a Hasiči Dlouhá Loučka atd.. Škola vytváří  jak nabídku bezplatných odpoledních aktivit - zájmových kroužků, tak dopoledních i odpoledních aktivit, kdy škola hradí různé akce z prostředků školy. Žákům zařazených do tohoto programu je věnována vyšší míra podpory, žáci mají možnost individuálního doučování.