Pohádková země

Pohádková země

15. června 2011 se fotbalové hřiště v Dlouhé Loučce změnilo na pohádkovou zemi. Děti ze školky a z 1. - 3. ročníku museli touto zemí projít a splnit řadu úkolů. S Bobem skákaly v pytli, u vodníků lovily ryby, s čerty vařily bramborový guláš, pro Pata a Mata stavěly dům, Pyšné princezně zavazovaly střevíček a u čarodějnice musely poslepu stříhat kouzelné bonbony, aby se dostaly ze začarovaného lesa. U Pipi Dlouhé punčochy je čekal slalom se lžičkou a míčkem, aby ji rozveselily. Den se vydařil, počasí nám přálo a všechny děti byly spokojené.