Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost pro oblast Podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání OPVK Realizace projektu: Druhá dlouhá cesta

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost pro oblast Podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1   Počáteční vzdělávání OPVK Realizace projektu: Druhá dlouhá cesta

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.1364

Klíčové aktivity projektu:

-Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

-Zahraniční jazykový kurz pro učitele

-Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,

 přírodovědných a technických předmětů v zahraničí


Až do Bruselu se dostala Bílá paní na Cimburku !!!

Stáž učitelek ZŠ v Dlouhé Loučce v Bruselu.

Nezapomenutelné se pro nás staly 2 týdny, které jsme strávily v Bruselu v České škole bez hranic  a v mezinárodní Evropské škole. V rámci Výzvy 56, šablona stínování/ Shadowing jsme měly možnost sledovat vyučovací metody a postupy ve výuce, organizaci vyučování a také se prakticky podílet na vyučování. Česká škola bez hranic je určena především dětem pocházejícím ze smíšených manželství či českých rodin žijících v Belgii, kde je zájem o udržování českého jazyka. V současné době probíhá ve škole úspěšný projekt České reálie, jehož cílem je prohlubovat a zdokonalovat znalosti žáků v oblasti české vlastivědy, historie, kultury a to zábavnou formou. A právě do tohoto projektu jsme zařadily naši výuku a poutavou formou jsme žáky seznámily s okolím Moravské Třebové a představily jim sborník Tady jsem doma, pověsti regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl vytvořen v rámci regionu MTJ. Nejmladším dětem se zalíbila pověst o Bílé paní na Cimburku, starší žáci se zajímali o historii zámku v MT, přečetli si pověsti o vzniku města a ocenili kvalitu celého sborníku. Dva dny strávené výukou těchto biligvních dětí, které vedle češtiny plynule mluví dvěma až třemi jazyky bylo velice náročné, ale  zároveň velmi inspirující.

Vyučovacím maratonem pro nás byl den strávený v multikulturním prostředí Evropské školy, kterou navštěvují téměř tři tisícovky žáků všech národostí. Zajímaly nás osobní zkušenosti vyučujících, atmosféra školy, práce v české sekci, samozřejmě došlo na porovnání specifik českého a belgického školství.

Velkým emotivním zážitkem byla pro nás také účast v kurzech Čeština pro cizince, kde se našemu složitému jazyku učilo mnoho dospělých jedinců, kteří se s češtinou buď setkávají nebo mají českého partnera a  chtějí našemu jazyku a  kultuře více porozumět.

Díky spolehlivé a velice efektivní dopravě v Bruselu jsme také poznaly všední život města, prohlédly  si budovy EU parlament, EU komise, navštívily Parlamentárium a seznámily se s historií a kulturou země. 

I přes časovou náročnost a velké pracovní nasazení jsme si přivezly mnoho dojmů, zážitků a inspirací, ze kterých budeme ve své pedagogické práci čerpat hodně dlouho. Všem vyučujícím vřele doporučujeme metodu stínování jako jeden z prostředků pro další pedagogickou motivaci.