Obludky

Obludky

Projektový den ve škole, dotovaný z projektu Šablony II.

 

Datum konání akce: 3. prosince 2018

Místo konání akce:

Náplň akce:

Cíl projektu: Cílem projektového dne je seznámit děti s životem živočichů, kteří nejsou příliš oblíbení. Mnoho lidí se jich bojí nebo štítí. Děti by měly během dne zjistit, že není třeba mít z nich strach.

Metody práce: beseda, názorně demonstrační metody, práce s informacemi

Formy práce: skupinová práce ve smíšených skupinách (různý věk, znalosti a schopnosti), kooperativní učení

1. Promítnutí krátkého filmu 15 nejjedovatějších živočichů ČR

2. Beseda s odborníkem Pavlem Wolejníkem ze vzdělávací společnosti Pochop (POznej, CHápej, OPatruj) s názvem Zvířecí obludky. Seznámení se životem a pozorování živočichů méně oblíbených např. strašilky, pavouci, hadi, ještěrky, vrány

3. Práce ve smíšených skupinách

* rozdělení žáků do skupin – skládání puzzle s obrázkem zvířete

* kvíz Kdo to tu je? – poznávání zvířat na obrázcích podle malinké části jejich těla

* hra Zvířecí desperáti – z dětí se stanou detektivové, šerifové nebo vyšetřovatelé a podle popisu pachatele hledají v prostorách školy zvířecího „desperáta – zločince“ (práce s textem, rozvoj čtení s porozuměním, třídění a vyhodnocování informací)

* zkouška hmatu – poznávání zvířat hmatem (pracujeme s maketami – hračkami)

* VV – vytvoření zvířecí obludky (obrázek, fotku zvířete rozstřiženou na půlku žáci dokreslují)