EVROPSKÉ PENÍZE ŠKOLÁM

EVROPSKÉ PENÍZE ŠKOLÁM

Snad každá základní škola v našem státě se potýká s tímto projektem, díky kterému lze získat peníze na nové vybavení školy, na vzdělávání učitelů a na podporu nových metod práce, výtváření školních pomůcek a pracovních listů. Naše škola se zařadila do projektu mezi prvními a v listopadu 2011 již byla schválena druhá monitorovací zpráva. Zaměřili jsme se na rozvoj čtenářské gramotnosti, anglický jazyk, přírodní vědy a matematiku. Všechny pedagogické pracovnice školy vymýšlejí a vytvářejí pracovní listy, prezentace, křížovky, skládačky a jiné pro děti zajímavé pomůcky pro výuku.

číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.01 456

Veškeré materiály jsou uloženy v ředitelně školy k nahlédnutí. Po ukončení celého projektu bude možné veškeré materiály získat za cenu prázdného CD i v digitální podobě, také v ředitelně školy.