CIP

CIP

ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka je jednou ze šesti škol zapojených do projektu CIP. Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků MŠ a ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou v péči školských poradenských zařízení. Speciální pedagog (logoped) provádí individuální i skupinové aktivity, nabídka je rozšířena i na metodickou podporu učitelů.  Speciální pedagog se zaměřuje především na práci s klimatem třídy, logopedickou diagnostiku, přímou práci se žákem, která je zaměřena na odstranění či zmírnění obtíží vzdělávacího či výchovného charakteru, na reedukaci specifických poruch učení. Cílem projektu je eliminovat výchovné a vzdělávací problémy, které mohou být důsledkem školní neúspěšnosti a selhávání.