100 let společného stravování

100 let společného stravování
Proč projekt vznikl?

100 let společného stravování navazuje na oslavy vzniku 100 let od vzniku Československa. Tímto významným jubileem poukazuje na jedinečnost a kvalitu českého školního stravování. Neméně reaguje na dříve pořádané události „50 let školního stravování“ z roku 2013 a „70 let existence školních jídelen“ z roku 2015, které doplňuje především z hlediska historie vývoje stravování dětí školou povinných. Autoři projektu si položili otázku:Co bylo základem vzniku školních jídelen po druhé světové válce, na jakých základech a zkušenostech lidé v 50. a 60.letech stavěli?

 
Co je cílem projektu?

Tento projekt mapuje historii školního stravování, snaží se přiblížit problematiku školních jídelen strávníkům a široké veřejnosti a vyvrátit mýty o školním stravování, které se dodnes, a většinou neprávem, šíří napříč společností. 

Soutěž 100 let společně, která je nedílnou součástí tohoto projektu, se snaží motivovat školy zvyšovat úroveň svých školních jídelen a vzbudit v nich větší zájem posouvat se vpřed a tímto zvýšit úroveň a prestiž školního stravování. Dále je cílem vytvořit časové fotoalbum společného (školního) stravování. Díky jednotlivým úkolům zapojuje tato soutěž žáky a studenty do aktivit, se kterými ve škole často nepřijdou do styku a které jsou v dnešní době čím dál tím více populární. 

100 let společně

Součástí projektu 100 let společného stravování je celorepubliková soutěž 100 let společně určená pro základní a střední školy v ČR. V soutěži je kladen důraz na zlepšení vztahů a komunikace mezi strávníkem, školní jídelnou a školou. Tito tři jsou hlavními stavebními kameny fungování školních jídelen a jeden bez druhého by nemohl existovat. Je proto důležité, aby spolu uměli komunikovat a spolupracovat a zpříjemňovat si tak svůj každodenní život. 
Tito tři v soutěži spolupracují na plnění 8 tématických úkolů, které se vážou jak ke školní jídelně, tak k historii samotné.

 

Více na: https://www.100letspolecne.cz/soutezni-ukoly/