Dokumenty školy

Žáci 1. - 5. ročníku jsou vzdělávání podle ŠVP pro základní vzdělávání Dlouhá cesta. ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy. Stejně tak další dokumenty - výroční zpráva, inspekční zpráva, kronika školy apod.